De dag van overlijden

Er komt veel op je af zo vlak na het overlijden van iemand die je dierbaar is. Door je emoties en vermoeidheid lukt het niet altijd om overal aan te denken.

  Houd eerst familieberaad. Bel daarna pas de verzekeraar of uitvaartondernemer.

A. Thuis overleden

Bel de huisarts, die geeft een verklaring van overlijden, A- en B-verklaring, goed bewaren.

B. Overleden in het ziekenhuis of verzorgingstehuis:

 • De afdelingsarts geeft een verklaring van overlijden, A- en B-verklaring, goed
 • Heeft de overledene een donorcodicil? Bespreek dat met de
 • Laat weten aan de verpleging waar de overledene naartoe gaat en zeg dat je gebruik maakt van de 3- uursregeling, zodat er geen onnodige mortuariumkosten
 • Maak duidelijk dat je zelf een uitvaartondernemer wilt kiezen en dat de overledene niet vervoerd mag worden zonder opdracht.

Is de overledene al in het mortuarium: let extra op

Zorg dat je de mortuariumbeheerder te spreken krijgt. Dat is soms een uitvaartondernemer die er automatisch van uitgaat dat hij/zij deze uitvaart gaat doen. Maak duidelijk dat je zelf een uitvaartondernemer wilt kiezen en dat de overledene niet vervoerd mag worden zonder opdracht.

Overleden in verzorgingstehuis: let extra op

Sommige verzorgingstehuizen hebben een overeenkomst met één vaste uitvaartondernemer die de laatste verzorging komt doen. Soms heeft het verzorgingstehuis een deal met een uitvaartondernemer, die wordt dan gebeld door de verpleging. Het tehuis krijgt geld voor elke klant, geld van de ondernemer. Maak duidelijk dat je zelf een uitvaartondernemer wilt kiezen. Je hebt dit recht volgens de wet.

Start een telefooncirkel
Bel familieleden en vraag die weer anderen te bellen.

Persoon A begint met bellen en belt persoon B.
Persoon A blijft bij de overledene en regelt zaken.
Persoon B gaat familie en vrienden bellen.

Tip: Maak een WhatsApp-groep: ‘Afscheid-Naam’, waarmee je noodzakelijke informatie direct met alle leden kunt delen.

Wie gaan de uitvaart organiseren?
Er zijn meestal twee, drie of vier personen die de uitvaart gaan organiseren: de achterblijvende echtgenoot, de kinderen en eventueel aanhang.

Neem de tijd voor emoties, maar niet te lang.
Vraag of men de knop kan omzetten voor overleg over:

 • Deed iemand de administratie van de overledene?
 • Was hij of zij verzekerd?
 • Kan iemand de papieren opdiepen en meenemen?

Goed om te weten: Je MAG altijd zelf een uitvaartondernemer kiezen!
Je hoeft de verzekeraar niet direct te bellen! Zoek eerst wat voor soort verzekering het is.

Bij een natura verzekering worden bepaalde diensten vergoed. Zoek dan uit welke diensten. Het kan zijn dat als je de uitvaart niet door de verzekeraar laat doen je een lager bedrag krijgt.

Bij een sommen verzekering wordt er een bedrag uitgekeerd. Zoek uit om welk bedrag het gaat.

De verzekeraar zal graag willen dat zij de uitvaart mogen verzorgen, maar je bent altijd vrij met het bedrag zelf een ondernemer te kiezen. Verzekeraars hebben natuurlijk liever dat je het via hen regelt.

Overleg samen over de volgende zaken:

 • Heeft de overledene een uitvaartverzekering?
 • Heeft de eigen keuze voor een uitvaartondernemer invloed op de
  hoogte van de uitkering?
 • Heeft de overledene een aanvullende verzekering?
 • Heeft de overledene een naturaverzekering? Zo ja, voor welke diensten?
 • Heeft de overledene een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering, bij de hypotheek? Let op: dit type verzekering keert alleen uit aan de begunstigde. Als er geen begunstigde is aangewezen, geldt de wet en valt de uitkering onder de erfenis. Dan moeten alle erfgenamen formulieren invullen en naar de notaris sturen. Dit kan ervoor zorgen dat de uitkering lang op zich laat wachten. De uitvaart moet eerder betaald worden.

Familieberaad: keuze:
A
: Je kiest een uitvaartondernemer die niet hoort bij een verzekering, (omdat er geen verzekering is, omdat je een bedrag krijgt uitgekeerd, of omdat je dat prettiger vindt).
•Stel het beschikbare budget voor de uitvaart vast.
•Kies een uitvaartondernemer zie <hier>: Keus uitvaartondernemer  (klikt6 door naar tabblad ‘keus uitvaartondernemer’

B: of je kiest de uitvaartverzorger van de verzekering. Deze is wel gericht op veel verkopen.

Keus uitvaartondernemer: zie stap 7.

Helaas weet je niet altijd de wensen van de overledene. De uitvaartondernemer wil hoe dan ook snel horen wat het gaat worden. Neem dan toch de tijd om hierover na te denken en de wensen met de nabestaanden af te stemmen.

Overleg samen over de volgende zaken:

 • Wat is het beschikbare budget voor de uitvaart?
 • Wat zijn de wensen voor de uitvaart
  • Begraven of cremeren?
  • Opbaren
  • Ceremonie
  • Graf(monument) & begraafplaats
  • Kist of lijkwade
  • Urn
  • Kleding
  • Bloemen
  • Muziek
  • Rouwkaart
  • Advertentie

Het fijnst is het als wensen zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in het Werkboek ‘Laat je niet kisten door de commercie’ verkrijgbaar via bespaarboeken.nl.

Opdrachtgever uitvaart

Overleg wie de opdrachtgever van de uitvaart wordt voor je in gesprek gaat met een uitvaartondernemer.

Als er een oudere echtgenoot is overleden en de andere oudere echtgenoot blijft achter, wordt deze vaak automatisch als opdrachtgever gezien. Maar de oudere achterblijver heeft het soms moeilijk en laat zich mogelijk makkelijker overdonderen als het om financiële keuzes gaat. Misschien is het beter dat één van de kinderen de opdrachtgever wordt.

Let op: mochten er problemen ontstaan over de kosten van de uitvaart, dan wil de ondernemer alleen communiceren met de opdrachtgever. Als de offerte is getekend kan een mondige dochter of zoon niet namens de weduwe of weduwnaar protesteren. De opdrachtgever die tekent de offerte en blijft het aanspreekpunt.
Daarbij is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaart. En als er bijvoorbeeld onenigheid is in de familie over de as bestemming (bijzetten, verstrooien, bij iemand thuis bewaren en bij wie dan) dan is het ook de opdrachtgever die beslist.

Er zijn allerlei soorten uitvaartondernemers en uitvaartverzorgers

 • Kleine lokale ondernemer
 • Budget-uitvaart via internet
 • Ondernemers die geen marge rekenen, alleen aannamekosten
 • Van een verzekeraar

Hoe maak je een keuze? Door te kijken wat bij je past, wat je het meest aanspreekt, of omdat je uit de eerste hand goede
verhalen hoorde over een ondernemer.

Kleine lokale ondernemer
Deze ondernemer heeft er baat bij zijn uiterste best te doen voor jou, omdat hij het moet hebben van mond tot mond reclame. Vraag rond in je familie- of vriendenkring naar goede ervaringen. Een gemiddelde crematie kost ongeveer € 5000, een meer uitgebreide begrafenis gaat richting € 8000. Maar de kleine lokale ondernemer wil als het goed is best meedenken als je budget beperkt is.

Voorbeelden van fijne klein ondernemers:

Uitvaartondernemertelefoon
Uitvaartzorgkremer.nl0314 70 05 24
Funeralquest.nl06 81 81 84 69
Marleenbode.nl06 53 53 56 05

Of vraag offertes op Uitvaartoffertes.nl

Budgetuitvaart via internet
De meeste budget-uitvaartondernemers adverteren met pakketten waar alles is inbegrepen. Bij de budgetuitvaart kunnen de afspraken ook online en telefonisch gemaakt. Let wel heel goed op of je het bedrijf waar je naar op zoek was ook daadwerkelijk aan de lijn hebt. Toch is het mogelijk een ceremonie klein, fijn en waardig te organiseren voor ca € 2500.
Een betrouwbaar budgetbedrijf is: Budgetcrematie.nl of Budgetbegrafenis.nl tel 088- 6051298

Ondernemers die geen marge rekent, alleen een aanname tarief.
Ook deze ondernemers stellen de klant centraal en gaan nog een stapje verder.
Zij voeren het ‘Eerlijke-uitvaarten keurmerk’. Hun aanname tarief is misschien wat hoger, want dat is alles wat ze verdienen. Wat ze inkopen (kist, locatie, crematie, vervoer, bloemen) leveren ze door voor inkoopprijs, mét bonnen erbij.
Let op: ze bedoelen (terecht) niet dat andere ondernemers oneerlijk zijn. Er zijn er ca 40 in Nederland. Zie Eerlijkeuitvaarten.nl tel 085- 3038 440

Uitvaartverzorger van de verzekering
Het kan zijn dat je de uitvaartverzorger van de verzekering kiest, omdat je dan de hoogste vergoeding krijgt. Maar je bent nooit verplicht van hun diensten gebruik te maken. De verzekerings-uitvaartverzorger is in feite een verkoper. Hij/zij heeft de opdracht die uitvaart zo duur mogelijk te maken.
De voordeligste kist mag vaak niet aangeboden worden. Als ze niet genoeg verkopen, worden ze op het matje geroepen. Omgekeerd: voor een hogere omzet krijgen ze een bonus.

Gesprek thuis:
-Hou de polis bij de hand
-Zeg dat jullie graag eerst je wensen kenbaar willen maken.
-Vraag of jullie wensen zonder voorbehoud gerespecteerd kunnen worden.
-Vraag welk bedrag beschikbaar is door de polis.
-Als de verzorger zegt dat niet te weten, vragen dit eerst uit te zoeken.
-Vraag of de verzorger bij elke keuze de prijs wil bespreken.
-Maak duidelijk als jullie binnen een bepaald budget willen blijven.

Bij wieAannametariefGoedkoopste kistVerdienmodelPrijs totaal
BudgetcrematieInbegrepen in pakketInbegrepen in het gekozen pakket, inkoop ca € 110,-Bij het goedkoopste pakket zal er minimaal verdiend worden, bij uitgebreide pakket meer.Stil: ca € 1550,-
Middel: ca € 2050
Uitgebreid: € 4100,-
BudgetbegrafenisInbegrepen in het pakketInbegrepen in het gekozen pakket, inkoop ca € 110,-Bij het goedkoopste pakket zal er minimaal verdiend worden, bij uitgebreide pakket meer.Basic ca € 2250,-
Middel ca € 2850,-
Uitgebreid: ca € 4400,-
Kleine lokale ondernemerTussen de € 1500,- en € 3500Tussen de € 300 – € 600De ondernemer rekent marge op de kist. Het aanname-tarief kan enorm verschillen. Bij een klein budget wil de ondernemer mogelijk wel meedenken.Tussen de ca €4000,- en € 8000,-, afhankelijk van wensen.
Ondernemer die geen marge rekentCa. € 1800,-Tussen de € 110,- en € 225,-De ondernemer levert tegen inkoopsprijs, maar heeft een wat hoger aanname-tarief.Tussen de ca €4000,- en € 8000,-, afhankelijk van wensen.
Via verzekeringCa. € 2000,-Ca. € 450,- en € 700,-De verzekeraar biedt de
oedkoopste kist soms niet aan, of alleen na aandringen. Dezelfde
goedkoopste kist gaat bij hen 2 tot 4 keer over de kop. Én de verzekeraar heeft een hoger aannametarief.
Ca. € 7000,- en € 9000,-

Stem af wie aangifte doet van overlijden bij de gemeente.

Als iemand overleden is, dient dit overlijden te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Door de gemeente wordt een akte van overlijden opgemaakt, waarvan een uittreksel wordt afgegeven.

Uitvaartondernemer
Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden bij de gemeente. Hij/zij krijgt de akte en geeft die aan de familie. Vaak hebben zij direct meerder kopieën gemaakt.
Controleer op de Akte van Overlijden of je als wettelijk partner (onder ‘Gehuwd met’ of ‘Geregistreerd partner van’) geregistreerd staat. Dat is voor de afhandeling van de geldzaken van belang.

Tip: maak als de uitvaartondernemer dat niet deed, meteen kopieën van de akte en bewaar het origineel goed, want die heb je vaak nodig voor het regelen van allerlei administratieve zaken! Verstrek nooit het origineel.

Zie op Meegeven.nl: de week van de uitvaart, voor wat er allemaal geregeld moet worden voor de uitvaart.

Niet doen
Niet overhaast een uitvaartondernemer kiezen, je hebt heus wel even tijd. Mensen die je opjagen hebben daar vaak belang bij, ze willen dat je voor hen kiest.

Niet doen
Níet de telefoon en het internet vast opzeggen! Beide heb je mogelijk nodig om in de accounts van de overledene te komen. Bijvoorbeeld als voor DigiD een SMS inlogcode nodig is.

Niet doen
Goederen van overledene meenemen of weggooien. Na het overlijden van een verpleeghuisbewoner, krijgt de familie (lees: de erfgenamen) doorgaans een week
om de kamer te ontruimen. In die korte periode (waarin ook de uitvaart moet plaatsvinden) is het lastig zorgvuldig te
beoordelen of je de erfenis wel of niet wilt aanvaarden. Wie alvast bezittingen van de overledene meeneemt of weggooit
gedraagt zich juridisch als heer en meester over die spullen en dat kan als zuiver aanvaarden worden opgevat, waardoor
je aansprakelijk bent voor de schulden van de overledene.

Niet doen
Direct aan de bank het overlijden melden. Dat komt na de uitvaart wel.

Wel doen
Zie boek Wegwijzer voor nabestaanden op bespaarboeken.nl voor alles wat je WEL moet doen.

Download, print en bewaar dit stappenplan voor de dag van overlijden.